VINNVÄXT-resan fortsätter

Notis · 2015-10-30

VINNVÄXT-resan fortsätter

Sedan början av året har Automation Region arbetat med en ansökan till VINNOVA för att lyfta automationsbranschen in i en digitaliserad värld. Ansökan har gått vidare till steg två där Automation Region är ett av elva bidrag som tävlar om finansiering från VINNVÄXT-programmet.

Den snabba digitaliseringen innebär nya utmaningar som måste mötas med nya arbetssätt. Traditionell automation ska integreras med den digitala utvecklingen, där internet kopplar samman människor, produkter och tjänster. Flera industrinationer, som till exempel Tyskland, USA, Kina och Sydkorea, driver på utveckling och det måste vi göra även här i Sverige. Vår framtida konkurrenskraft är borende av hur organisationer och människor kan ta till sig ny teknik genom forskning och innovation. Det handlar även om hur tekniken kan utvecklas och användas branschöverskridande, utan dagens stuprörstänk.

I arbetet med ansökan för vi just nu samtal med ett stort antal organisationer inom näringsliv, akademi och det övriga samhället. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om processen.