Volldampf voraus

Notis · 2014-09-29

Den 18-19 oktober medverkade Automation Region vid den andra BSR-konferensen "Cluster-to-Cluster Conference and Matchmaking – Towards new Horizons" i Berlin. Syftet var att träffa andra europeiska kluster och nätverk som arbetar för att stärka forskning och innovation, till exempel för att diskutera gemensamma EU-ansökningar och knyta kontakter för andra samarbeten.

Under några intensiva timmar genomfördes en match-makingprocess där deltagarna i förväg hade bokat in korta möten med varandra. Automation Regions processledare Karolina Winbo träffade teknikkluster från Österrike, Tyskland, Danmark och Sverige samt även potentiella partner från Estland och Polen. Givande och intressanta samtal som förhoppningsvis leder till konkreta projekt framöver. "Volldampf voraus", hälsar en nöjd Karolina Winbo från Berlin.

Delegationen från Västerås
Den muntra delegationen från Västerås, från vänster: Caroline Drabe, vd Västerås Science Park, Karolina Winbo, processledare Automation Region, Monika Wingård, processledare Järnvägsklustret, samt Samuel Strömgren, projektledare på Energy Competence Center.