Webbportal för exjobb

Notis · 2020-09-30

Den 22 oktober lanserar Mälardalens högskola en webbportal för studenter som söker examensarbete. I portalen kan företag och organisationer presentera sig och bjuda in studenter till dialog om möjliga exjobb.

− Under de senaste åren har vi noterat att allt fler aktörer ser fördelar med att involvera studenter i sina projekt, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på Mälardalens högskola. Studenterna kan bidra med nya perspektiv, samproducerad kunskap och nätverk som är värdefulla för såväl våra strategiska partner som offentlig sektor.

Medverkande organisationer får en digital yta där de kan presentera sig med film eller i text. Webbportalen marknadsförs till högskolans 16 000 studenter och håller öppet till årsskiftet 2020.