Westermo levererar till Singapores tunnelbanesystem

Notis · 2011-02-28

Ethernet-switchen Viper från Westermo installeras i de förarlösa tågen som trafikerar Singapores nya tunnelbanelinje, då den första fasen av stadens ambitiösa tunnelbanesatsning kommer att slutföras i år. Det enorma infrastrukturprojektet byggs i etapper, och först att stå klart är Circle Line, en av världens mest moderna och längsta automatiserade tunnelbana, belägen helt under jord.

Den första delen av banan öppnades för användning redan 2009, men i år sluts cirkeln och Circle Line färdigställs. Banan omringar centrumkärnan och blir 33,3 km lång, vilket innebär en fördubbling av tidigare tunnelbanesystem. Den nya sträckan trafikeras av högteknologiska förarlösa tåg där Ethernet-switchen Viper från Westermo valts att tillhandahålla datakommunikationen för passagerarinformation. Skärmar ombord på tågen uppdaterar resenärerna med reseinformation, nyheter och väderuppdateringar i realtid. Förhållandena ombord på ett tåg är påfrestande för elektronik, vilket gör valet av Viper till ytterligare tecken på Westermos ledande ställning som leverantör av robust datakommunikation.