Workshop den 11 april med Packbridge och Automation Region

Notis · 2013-03-28

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010 och utgör ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

De har också identifierat automation som ett område av stor vikt för industrin, och därmed ett viktigt ämne även för Packbridge att ta upp i en workshop. Den 11 april arrangerar de sitt månatligen återkommande arrangemang ”Packbridge efter 3” på temat ”Automatisering ökar konkurrenskraften” – den här gången i Västerås och i samarbete med Automation Region. Mer information och anmälan hittar du på www.automationregion.com.