Workshop med INDEK/IEO den 20 augusti

Notis · 2014-08-18

Nu startar ett unikt samarbetsprojekt mellan Mälardalens högskola och industrin i form av en företagsforskarskola inom industriell ekonomi och organisation. Forskarskolans mål är industriell förnyelse genom utbildning och samproduktion i strategiska industriprojekt och systemmiljöer.

Företagen inbjuds att vara med och påverka forskarskolans inriktning och välja ut relevanta projekt. Projekten styr rekryteringen av doktorander, projektledare och nyckelpersoner från näringslivet men också resurser från akademins civilingenjörs- och ekonomutbildningar.

Information och workshop i samband med expectrums invigning den 20 augusti med start kl 17.00.

Mer information och anmälan