Workshop med Innowatch den 9 december

Notis · 2014-12-18

Workshop med Innowatch

Den 9 december hölls den första workshopen för de företag som medverkar i piloten av Innowatch, det innovationsverktyg som utvecklas inom AIR-projektet. I Innowatch ägnar företagens medarbetare 60 sekunder i veckan åt att summera hur mycket av arbetet som lagts på innovationsfrämjande insatser.

Fem företag med olika inriktning och från branscher deltar i piloten. Under workshoparna får deltagarna chansen att syna verktyget i sömmarna och testa olika metoder och övningar som de sedan kan använda för att förbättra innovationsklimatet på det egna företaget.

Den 3 februari bjuder Automation Region in till ett frukostmöte där Jennie Schaeffer, innovationsforskare på Mälardalens högskola, kommer att berätta om projektet AIR. Daniel Gustavsson, chef för applikationsutveckling på ABB FACTS AB, deltar i Innowatch-piloten och han presenterar ABB FACTS deltagande i projektet och reflekterar över de utmaningar de ser när de försöker förbättra innovationsklimatet på företaget.

Separat inbjudan till frukostmötet kommer inom kort!

Läs mer om Innowatch