Workshop om digitaliseringen av havsbaserad industri

Notis · 2018-03-28

Den 5 april arrangerar Svenska Mässan, OffshoreVäst och Automation Region ett frukostmöte med efterföljande workshop i Göteborg. Aktiviteterna tar sikte på att visa och utforska hur visualiseringslösningar kan användas för projektering, drift och underhåll.

Välkommen på frukostmöte och workshop hos Svenska Mässan i Göteborg.

Dagen inleds med ett seminarium kring AR och VR följt av mingel och Automation Expo, där du kan prova tekniken samt diskutera möjligheter med experter inom området.

Under andra delen av förmiddagen arrangerar OffshoreVäst en fördjupande workshop med fokus på hur digitaliseringslösningar kan utnyttjas inom havsbaserade verksamheter. Möjlighet till fördjupade diskussioner och nätverkande ges under en avslutande mingellunch.

Här anmäler du dig till frukostmötet
Här anmäler du dig till workshoppen