Workshop om försäljning av avancerade tjänster

Notis · 2016-10-31

Workshop om försäljning av avancerade tjänster

Traditionella produkttillverkare blir alltmer utsatta för hård konkurrens och minskad lönsamhet. Syftet med workshopen ”Selling Advanced Product-Services to Global Markets” var att främja diskussioner om hur företag kan utveckla sin position och sälja avancerade tjänster som ett tillägg till sin normala produktportfölj. Hur hanteras skiftet från produkttänk till servicetänk? Hur kan Luleå Tekniska Universitet och Automation Region stödja? Följande personer medverkade med presentationer:

  • Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, LTU
  • David Rönnberg Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation, LTU
  • Wiebke Reim, LTU
  • Mikael Klintberg, Processledare, Automation Region
  • Christer Nygren, lektor, MDH