Workshop om framtidens arbeten och arbetsplatser – digitalisering och mångfald

Notis · 2016-12-22

Hur kan vi gemensamt skapa relevant forskning för arbetsplatser? Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) innefattar mer än femtio av Sveriges främsta forskare inom området och verkar för att konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse uppnås genom goda arbetsförhållanden. Ordförande är Göran Johnsson, tidigare förbundsordförande för IF Metall.

AFoU startar nu ett arbetsplatsforum med syfte att stärka samverkan mellan forskningen och utvecklingsintresserade arbetsplatser. Den 7 februari arrangerar nätverket en första workshop kring digitalisering och mångfald på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Mer information och anmälan »