Workshop om nya affärsmodeller

Notis · 2015-10-30

Workshop om nya affärsmodeller

I takt med ökad automatisering och digitaliseringen måste företagen anpassa sitt arbetssätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Tjänstekoncept ersätter produkter och relationer med kunder och samarbetspartner förändras snabbt. Den 2 oktober bjöd Automation Region in till workshop om värdeskapande och nya affärsmodeller för tjänsteföretag.

Workshoppen leddes av Christer Nygren som är doktorand inom innovation och design på Mälardalens högskola. Han har undersökt hur svenska företag ändrar tankesätt – från produkt- till tjänstelogik – och hur nya affärsmodeller kan fånga upp och öka de värden som skapas. Christer presenterade resultat från tjänsteinnovationsforskning och gav exempel på nya affärsmodeller som attraherar allt fler företag. Workshoppen initierades av Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp kommer förhoppningsvis genomföras flera gånger framöver.