YourFlow hittar nya affärer

Notis · 2014-12-19

YourFlow på Automation Expo
YourFlows grundare Ulf Larsson och Anders Bergdahl trivdes på Automation Expo som genomfördes på Scania den 8 april 2014.

YourFlow är medlem i Automation Region sedan i mars. Företaget utvecklar YourFlow, ett mjukvaruverktyg för värdeflödesanalys som tar sikte på att förkorta ledtider.

– Verktyget är enkelt och främjar teamwork eftersom det drar nytta av medarbetarnas kunnande och förbättringsidéer. Vanligtvis reduceras ledtiden med mellan 20 till 70 procent i ett ledtidsprojekt, säger Anders Bergdahl, en av företagets grundare.

Ledtidsförkortning kan användas för att minska produktionskostnaden utan dyra nyinvesteringar. Grundtanken är hämtad från Toyota, som systematiskt har identifierat och tagit bort slöserier och idag är världens mest lönsamma biltillverkare.

YourFlow presenterade sitt koncept på ett av Automation Regions frukostmöten och fick då kontakt med ett annat medlemsföretag som var på jakt efter en bra mjukvara för värdeflödesanalys. Samtal pågår och det finns förhoppningar om samarbete under det kommande året.

– För oss, som är nystartade och i uppbyggnadsfas, är Automation Region en utmärkt plattform för att skapa nya kontakter vara närvarande i regionen. Vid de olika aktiviteterna får vi också värdefull erfarenhet av att paketera och presentera vårt budskap. Extra kul att vårt engagemang även resulterar i affärer, säger Anders.