Automation Summit med PiiA Inspiration

Notis · 2020-06-30

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och politiker för att prata om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Vi diskuterar bland annat tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin. Konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration presenteras av Svenska Mässan, IVA, Automation Region samt det strategiska innovationsprogrammet PiiA.

Konferensen genomförs digitalt. Mer information om upplägg och medverkande talare kommer snart.