Emma Vidarsson är årets automationsstudent

Notis · 2015-09-30

Med sitt examensarbete om energibesparingar vann Emma Vidarsson, Chalmers, Automation Student 2015. Prisutdelningen genomfördes den 4 september på Automation Summit i Västerås.

Emma Vidarsson vann Automation Student 2015
Finalisterna i Automation Student 2015 – Darijan Jelica, Emma Vidarsson (årets vinnare), Marcus Johansson och Jacob Nilsson. Foto: Henrik Mill.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande examensarbetet presenterar en omfattande analys på hög nivå som kan leda till avsevärda förbättringar inom industrin. Med utgångspunkt i grundläggande kinematik genomför vinnaren en noggrann analys och visar med praktiska prov att slutsatserna är korrekta. Arbetet pekar på att en tydlig energibesparing är möjlig inom ett område som hittills är relativt outforskat.

Emma Vidarsson presenterar i sitt examensarbete en metod för att reducera industrirobotars energianvändning med upp till 30 procent. En smart algoritm används för att optimera varje enskild robot och dessutom förbättras koordineringen mellan flera robotar.

Andraplatsen i tävlingen delas av de två övriga finalisterna – lag Marcus Johansson och Jacob Nilsson, Högskolan i Skövde, samt Darijan Jelica, Chalmers. Darijan har analyserat tillverkningen av en injusteringsventil på uppdrag av IMI Hydronic Engineering in Ljung. I sitt examensarbete presenterar han två möjliga vägar för att automatisera produktionen och redogör för nödvändiga investeringar och förväntat resultat. Marcus Johansson och Jacob Nilsson har utfört sitt examensarbete på Volvo Cars i Skövde, där de har undersökt möjligheterna att verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram för att minska driftsättningstiden.

Priset delades ut av Fredrik Karlsson, redaktör på Ny Teknik Automation, samt Karolina Winbo, Processledare för Automation Region. Emma belönades med ett stipendium på 20 000 kronor.