Satsning på innovationer i krisens spår

Notis · 2020-03-31

Vinnova öppnar upp för innovationsprojekt i spåren av coronapandemin. Företag och organisationer inom alla verksamhetsområden kan söka finansiering för initiativ som har potential att stötta samhället i en utmanande tid. Projektet ska utgå från nuläget och bidra till en hållbar framtid. Fokus ska vara samhällsnytta och ekonomisk återhämning.

– I det nuvarande läget ser vi ett stort behov av att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion, säger Erik Borälv, ansvarig för Vinnovas nya satsning.

Erbjudandet kommer att vara sökbart under fem månader och ansökningar bedöms minst en gång per månad. Förutsättningarna och behoven förändras snabbt vilket betyder att erbjudandet sannolikt kommer justeras löpande.

Mer information och ansökan →