Utbildningsinitiativ för företag som drabbats av coronapandemin

Notis · 2020-06-30

Foto: Jonas Bilberg

Projektet CompCor – Competitive Competence in Corona times – erbjuder kompetensutveckling för upp till 600 personer på 60 företag i Västmanland, Sörmland och Örebro län. Kurserna som erbjuds är både på grundläggande och avancerad nivå med fokus på industrins behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering.

Vi söker små och medelstora företag i tillverkningsindustrin med behov av kompetensutveckling. I första hand gäller det företag som på något sätt har drabbats av coronapandemin med permitteringar och varsel, eller som på annat sätt har anställda med osäker position på arbetsmarknaden. Utbildningarna genomförs inom ramen för medarbetarnas nuvarande anställning.

De medverkade företagen deltar i en behovsinventering för att kartlägga vilka typer av utbildningar som behövs. Utifrån det utvecklas kursutbudet med webbaserade distansutbildningar, schemalagda utbildningar samt skräddarsydda kurser. Deltagarna får tillgång till ett stort antal webbutbildningar inom exempelvis kvalitet, arbetsmiljö, projektledning, förbättringsarbete, ledarskap och logistik.

CompCore drivs av MITC i samverkan med Alfred Nobel Science Park och Automation Region. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och det pågår till och med den 30 november 2022.

Vill ditt företag delta?

Elin Asplund
Programansvarig affärsutveckling, Automation Region
elin.asplund@automationregion.com eller 073-662 16 74