Alla i företaget måste involveras

Notis · 2017-04-28

Frukostmötet om digitalt ledarskap var välbesökt.

Vid Automation Regions frukostmöte den 4 april var temat "Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld". Anette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola och Beatrice Björk, partner och vice vd på företaget Level21 talade båda om vikten av att involvera alla anställda i företaget – den viktigaste komponenten för att lyckas med de förändringar som digitaliseringen innebär.

Globaliseringen och digitaliseringen gör att förutsättningarna för att driva och utveckla företag ändras i snabb takt. Teknikutvecklingen sker exponentiellt, produktlivscyklerna blir kortare och affärsmodellerna ändras. Det är viktigt att företaget har en strategi för att bäst utnyttja de nya möjligheterna och undvika att bli frånsprunget av de senast uppstickande high-tech-företagen.

Anette Hallin poängterade vikten av att förstå hur människor reagerar på förändring, och menade att många rutinmässiga jobb redan har försvunnit. Vikten av förankring och goda exempel underströks och att besluten fattas nära dem som skapar värde i organisationen. En forskarskola inom digitalisering, CoPro, kommer att startas upp och Anette Hallin efterlyste företag som vill delta i denna.

Beatrice Björk identifierade ett ökat behov av snabbhet på marknaden. Hon beskrev fällor och framgångsfaktorer i styrning och ledning av den ”tvåbenta organisationen”. Ledningen bör vara tydlig i sin syn på dagens affär och omvärldsbevakningen inför framtidens affär.

Här hittar du materialet från föreläsningen