Effektiv administration ger tid för värdeskapande 

Notis · 2019-02-28

Den 14 februari följde vi upp höstens välbesökta frukostmöten om RPA, Robot Process Automation, med en fristående och fördjupande Do-tank. RPA innebär automatisering och effektivisering av repetitiva, administrativa moment. Genom att låta en robot göra de monotona och tråkiga arbetsuppgifterna kan företaget frigöra tid för värdeskapande uppgifter.

Susanna Berggren från New Innovation Management visar på hur företag kan få med sig medarbetarna i implementeringen av RPA.

Fokus under Do-tanken var det praktiska införandet av  i deltagarnas egna företag. Automation Regions medlemsföretag New Innovation Management och Acando ledde Do-tanken som var uppbyggd kring tre frågeställningar:

  • Att förbereda och kommunicera införandet av  internt
  • IT-styrning kopplat till
  • Att välja ut processer för

Deltagarna bidrog med egna erfarenheter och frågeställningarna lockade till diskussion och engagemang. Ett av de deltagande företagen berättade om sin resa där personalen uttryckligen krävt att få -stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.

I Do-tanken ingick även en del praktiskt arbete där deltagarna fick analysera sina egna processer för att identifiera potentiell nytta med. Det var nöjda deltagare som efter mötet var inspirerade att effektivisera och automatisera.