Följ med Automation Region till IPEC i Nürnberg

Notis · 2019-11-29

Automation Region bygger vidare på det strategiska samarbetet med Tyskland och aktörerna Automation Valley, Schwedishe Handelskammer, Engineering 2050 samt Enterprise Europe Network. Som nästa steg i satsningen medverkar Automation Region vid Integrated Plant Engineering Conference – IPEC – den 10 till 12 mars i Nürnberg. Intresserade medlemsföretag är välkomna att följa med.

Under året har Automation Region varit med och formerat Swedish German Innovation Table, SEGIT – en sammanslutning av företag, forskare och organisationer i Sverige och Tyskland. Syftet är att lära av varandra för att utveckla nya affärsmodeller och driva på digital transformation. Arbetet sker i huvudsak genom seminarier och rundabordssamtal.

– Det här är en direkt effekt av vårt deltagande på Hannovermässan i april och besöket av en tysk delegation i samband med Automation Summit i höstas, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

IPEC genomförs den 11 mars i Nürnberg och i anslutning till konferensen arrangeras flera kringaktiviteter. Det handlar om företagsbesök, sociala aktiviteter och rundabordssamtal i SEGIT:s regi. Flera av aktiviteterna förbereds specifikt för de svenska företag som deltar medan andra arrangeras för konferensens övriga internationella deltagare.

Vill du veta mer om konferensen och den resa som Automation Region arrangerar? Välkommen att kontakta Magdalena Evaldson, magdalena.evaldson@automationregion.com.

Läs mer om konferensen på IPEC:s webbsida →