Industriellt byggande i Hjältevadshus nya fabrik

Notis · 2017-04-28

Hur kan kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik användas för att förbättra byggproduktionen? Hjältevadshus bjöd, tillsammans med Vinnväxt-vinnarna Smart Housing Småland, Robotdalen och Automation Region, in till ett branschöverskridande seminarium med Do-tank på Träcentrum i Nässjö den 30 mars.

Bakgrunden till detta var att Hjältevadshus vann en stor upphandling från Sveriges kommuner och landsting, "Bostadshus 16". VINNVÄXT-miljön Smart Housing Småland som engagerats för att utveckla nya lösningar för att möjliggöra en snabbare och effektivare byggprocess tog hjälp av Vinnväxt-vinnarna Robotdalen och Automation Region.

28 personer från olika företag och expertisområden inom glas, trä, robotik och automation samlades för att under drygt två timmar tillsammans hitta konkreta samarbetsprojekt.

Resultatet blev uppslag till samarbeten inom förstudier och branschnätverk för leverantörer till husindustrin. Inspiration hämtades bland annat från hur man jobbar inom metall- och bilindustrin.

– Vi har fått otroligt stort idéinflöde på kort tid med stort engagemang och relevans för vårt framtida projekt, sammanfattade vd Pontus Eklind, Hjältevadshus.