Sveriges kompetensriksdag – framtidens arbetsmarknad är här

Notis · 2018-05-29

Automation Region samarrangerade och deltog i Sveriges kompetensriksdag som hölls i riksdagshusets andra kammare den 23:e maj. Initiativtagare är riksdagsledamöterna Anna Wallén (s), Åsa Coenraads (m) och Åsa Eriksson (s). Tillsammans med samverkansorganisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd & Hälsa bjöd de in till en dag om framtidens kompetensförsörjning. Projektet finansieras bland annat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden, företagens rekryteringsbehov, samt utbildning diskuterades och dess utveckling under de kommande tre mandatperioderna. Yrkeshögskolans roll diskuterades ingående, där ett flertal olika perspektiv belystes. Fredrik Torberger, Kairos future talade bland annat om den stundande robotiseringen av arbetsmarknaden och drog slutsatsen att det stora genomslaget för robotar (administrationsrobotar och industriella robotar) kommer vi att se efter nästa lågkonjunktur. Företagen förutspås då dra ner på personal för att möta minskad efterfrågan på produkter och tjänster, för att sedan möta en begynnande högkonjunktur genom att robotisera administrations- och tillverkningsprocesser innan de ökar personalstyrkan.

Vidare konstaterades enligt undersökningar att de unga värderar basbehoven högt; bra jobb, att finna en partner, skaffa barn och att vara en god förälder. Anna Höjer, från Bombardier Transportation sammanfattade detta som att industrin vill och behöver fortsätta vara aktiv lokalt i samhällsdebatten.