Välkommen Bernt Henriksen

Notis · 2017-02-28

Bernt Henriksen

Bernt Henriksen blir ny projektledare för Robotdalen och Automation Region från och med den 1 mars 2017. Han kommer närmast från Prevas och har 38 års erfarenhet inom industriell automation inom hela registret från detaljerad konstruktion, programmering och idrifttagning till projektledning på många olika nivåer, inom olika branscher och i företag av varierande storlek.

Bernt Henriksen har även drivit eget konsultföretag och varit chef i större organisationer så erfarenheten av ekonomi, teknik och organisationer är stor. Han har även arbetat internationellt i många olika länder samt med handledning och stöttning av studenter både vid Mälardalens högskola och Örebro Universitet.

Viktiga uppdrag är att följa digitaliseringsprocessen i regionen och landet där många nya möjligheter och innovationer krävs samt jobba med olika typer av processer för mätbara förbättrade resultat. Bernt Henriksen har vana av och kommer att arbeta med, utöver industrin, offentlig sektor och akademin.