Workshop om visualisering för offshore-industrin

Notis · 2018-04-30

Den 5 april arrangerade Svenska Mässan, OffshoreVäst och Automation Region ett frukostmöte med efterföljande workshop i Göteborg. Syftet var att utforska hur visualiseringstekniker som Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kan användas för projektering, drift och underhåll.

Ellinor Forsström, projektledare i gruppen Maritima operationer på RISE, var ansvarig för genomförandet av workshoppen. Här i samtal med Elin Sjöström, byBrick Interface.

Ellinor Forsström, projektledare i gruppen Maritima operationer på RISE, var ansvarig för genomförandet av workshoppen. Hon menar att det finns en stor potential för digitalisering och nya visualiseringstekniker inom offshoreindustrin.

– Det finns många riskfyllda arbetsmoment som måste utföras i tuffa miljöer och extrema väder­förhållanden, säger Ellinor Forsström. Med hjälp av AR och VR så kan dessa moment förberedas och tränas, vilket förebygger misstag och olyckor.

Ytterligare ett område där visualiseringsteknik kan vara användbar är i projekteringen av nya fartyg. Denna tillämpning är just nu högaktuell när helt nya drivlinor ska introduceras, system med exempelvis batterier och bränsleceller. Diskussionerna kring detta område var tydligt inspirerade av ABB FACTS presentation under morgonen.

– Genom att lyfta upp CAD-ritningarna i en 3D-modell och visualisera fartyget kan konstruktörerna undvika problem som till exempel kollisioner mellan olika installationer, säger Ellinor Forsström. Samtidigt kan beställaren inspektera sitt nya fartyg långt innan det faktiska bygget har påbörjats.

Möjligheterna för visualiseringsteknik inom projektering och försäljning presenterades under morgonen av ABB FACTS, på fotot Jeton Aliu. Området diskuterades sedan under workshoppen där möjligheterna applicerades på offshore-industrin.

Under workshoppen lyftes också möjligheter inom säkerhetsutbildning för räddningspersonal och besättningen. Vad händer till exempel om det bryter ut en brand på fartyget? Med hjälp av AR och VR så är det möjligt att visualisera olika scenarier och förbereda sig genom realistiska övningar.

– Workshoppen visade tydligt att det finns många utmaningar inom offshore-industrin där digitalisering och visualisering kan göra nytta, säger Ellinor Forsström. Vi har redan börjat jobba med idéerna och förhoppningen är att de ska mynna ut i nya demonstrations- och forskningsprojekt.

I anslutning till frukostmötet arrangerades ett Automation Expo där Automation Regions medlemsföretag Softgear och byBrick visade upp sina visualiseringslösningar.

Automation Regions tidigare frukostmöten om AR och VR har varit mycket populära och intresset var stort även i Göteborg – frukostmötet lockade drygt 70 deltagare. Elin Sjöström, byBrick Interface, samt Anders Aabakken och Jeton Aliu, ABB FACTS, levererade inspirerande föreläsningar om teknikens möjligheter och om hur den exempelvis kan användas i projekteringen av stora processanläggningar.

Läs tidigare artikel om byBricks och ABB FACT:s arbete med AR och VR
Se filmer från frukostmöte om AR och VR i Stockholm den 8 februari