Nya vägar till automation, affärer och bättre lönsamhet i företag – frukostmöte med Do-tank

Frukostmöte i Västerås den 7 februari

Mikael Joki, vd på Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB), har utvecklat sitt företag med automation och samverkan som viktiga ledstjärnor. Under hela sin "automations-resa" har han samverkat i olika FoI, Forskning och Innovationsprojekt, vilka haft avgörande betydelse för utveckling och affärsnytta.

Vi får ta del av Mikaels spännande ”resa” och hur det praktiskt kan gå till, regionalt som nationellt, med samverkan i innovationssatsningar som Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) och det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem.

Niklas Olsson från MITC och Magnus Svensson från Smartare Elektroniksystem berättar om sina roller i samarbetet. Vi får också en uppdatering om kommande utlysningar och hur man gör för att söka medel för att utveckla sitt företag!

Slutligen får vi några smakprov på intressanta kundcase – från Koenigseggs extrema sportbilar till EKG-utrustning och mjölktankar.

Varmt välkommen till ett frukostmöte om hur små och medelstora företag kan utvecklas och uppnå bättre produktivitet och lönsamhet genom automation och samverkan i FoI-projekt.

Delta också i vår Do-tank – en kort workshop där du med sakkunnig ledning får veta hur du kan ansöka om projektmedel och utveckla ditt företag och dina affärer genom samverkan i FoI-projekt. Vänligen markera i din anmälan om du vill delta i denna del.

Karolina Winbo, processledare · 021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com
 

Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, hjälper företag att utvecklas genom att matcha deras behov med högskolan. Genom samverkan, kunskapsöverföring, konkreta projekt, forskning och innovation hittar de nya sätt att ta sig an industrins utmaningar för att omsätta kompetens till konkurrenskraft.

Det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem arbetar i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Varje år genomförs två utlysningar – en större för forsknings- och innovationsprojekt och en mindre för genomförbarhetsstudier.

Medarrangörer

Frukostmötet arrangeras i samarbete med Västmanlands styrkeområde Hälsa och välfärd, Energy Competence Center samt Järnvägsklustret.
  

Praktisk information

Tid:  Tisdag den 7 februari 2017, kl 07.15 - 09.30 med efterföljande Do-tank 09.30 - 10.30

Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Anmälan: Via länken ovan, "Jag vill anmäla mig". Observera att vi endast har plats för 35 deltagare.

Utskriftsversion: Ladda ner pdf »

Agenda frukostmöte

07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad

07.45 – På gång inom Automation Region
Karolina Winbo, processledare Automation Region

08.00 – Företagsutveckling med hjälp av FoI – min ”automationsresa” 
Mikael Joki, vd Eskilstuna ElektronikPartner EEPAB

08.20 – Samverkan i FoI-projekt – nya möjligheter för industrin!
Niklas Olsson, koordinator MITC

08.40 – Utveckla ditt företag – sök medel och samverka!
Magnus Svensson, programchef Smartare Elektroniksystem

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

Agenda Do-tank

09.30 – Do-tank: Företagsutveckling genom samverkan i forsknings- och innovationsprojekt

10.30 – Avslutning 

Värdorganisation och finansiering

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.