Årsmöte med val av ny ordförande

Notis · 2021-03-30

Den 25 mars genomfördes årsmöte i Automation Region ideell förening. Under mötet, som sändes från expectrums lokaler i Västerås, valdes Ola Norén, ABB, som ny ordförande för styrelsen. Bland beslutspunkterna noterades också att medlemsavgiften för år 2021 lämnas oförändrad.

Närmare 60 deltagare kopplade upp sig för att följa årsmötet, där de hälsades välkomna av Automation Regions processledare Catarina Berglund och Bernt Henriksen, senior automationsspecialist. Föreningens ordförande Björn Jonsson, ABB, öppnade mötet som sedan traditionsenligt leddes av Magnus Månsson.

Catarina Berglund presenterade föreningens verksamhetsberättelse för 2020 och Bernt Henriksen delade erfarenheter från det projekt där Automation Region samordnade tillverkning av skyddsutrustning för vården under våren 2020.

Ola Norén är Automation Regions nya ordförande.

Under mötet valdes Ola Norén till ny ordförande för föreningen och kommer framöver leda styrelsens arbete. Ola Norén jobbar på ABB i en roll som Head of Channel Management på ABB Process Automation och efterträder nu Björn Jonsson.

Mötet valde också in Helena Jerregård, Mälardalens högskola, i styrelsen på två år och valde om Eva Lilja, Västerås stad, och Christer Alzén, Region Västmanland på två år. Stina Lanz, Ignite Sweden, och Johan Carlstedt, IVA, omvaldes som suppleanter för styrelsen.

Andra noterbara punkter:

  • En ny ledamotplats tillsattes
  • Medlemsavgiften oförändrad