Beställarkompetens på turné

Notis · 2018-11-29

Under hösten har det beställarverktyg som utvecklas av Automation Regions affärsutvecklingsgrupp presenteras på olika orter i landet, senast i Umeå den 28 november.

Automation Regions Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist, och Eva Holmström, ordförande i Affärsutvecklingsgruppen, sprider ordet.

– Vi har haft en mycket bra dialog med företagen, säger Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist på Automation Region. Här i Umeå har vi bland annat mött Komatsu och Volvo, två företag som båda står inför betydande investeringar och som ser ett stort värde i vårt verktyg.

Den 20 november genomfördes en workshop hos Automation Regions medlemsföretag Westermo i Västerås, och den 13 november arrangerades en workshop i Karlskoga i samarbete med Inkubera.

Kontakta gärna Eva Holmström (ordförande i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp) om du vill veta mer om utvecklingen av verktyget.

Läs Inkuberas referat från workshoppen i Karlskoga
Ta del av Automation Regions verktyg för beställarkompetens