I motgång finns möjligheter att utvecklas

Ledare · Christer Gerdtman, vd Motion Control · 2021-01-29

1996 tog Sverige ett rejält it-kliv med hem-pc och stora satsningar på bredband. Omkring 2007 kom de smarta mobilerna som accelererade utvecklingen av digitala tjänster och affärsmodeller. 2020 var året då våra möten och mötesplatser blev digitala och då vi lärde oss att distansarbete kan fungera riktigt bra.

Det är nu snart ett år sedan pandemin slog till, en mycket märklig upplevelse där hela världen tycktes bromsa in. Alla avvaktade och allt stannade upp. Våra pågående projekt fortsatte visserligen men nyförsäljningen störtdök. Framförallt var det våra Stockholmskunder som drog ner på beställningarna när de drabbades i krisens initiala skede. Restriktioner och osäkerheter gjorde det tufft för våra konsulter, det var svårt att komma in och jobba hos kunderna och det var svårt att få fram material.

När smittan senare spred sig till andra delar av landet var differensen på inkomna beställningar mindre. Folk och företag hade då kanske utvecklat en större förståelse för vad en pandemi innebär och handlingsförlamningen släppte gradvis.

Samtidigt som pandemin har slagit hårt mot verksamheten och fortfarande påverkar oss negativt har vi lärt oss att kriser också skapar utrymme för utveckling. Med ett sådant tankesätt kan vi förhoppningsvis blicka tillbaka på 2020 som en tid av innovation, där vi fick nya insikter som i framtiden gynnar både oss själva och våra kunder.

Vi har till exempel fått ett tydligt kvitto på att det är en god idé att hålla ett rimligt mellanlager med komponenter. Det visade sig särskilt värdefullt under våren då förvirringen var stor och leveranstiderna skenade iväg.

En ökad acceptans för distansarbete har inneburit att den geografiska platsen sätts ur spel – nya företag kan nås där avståndet tidigare varit ett hinder. Vi kan arbeta närmare kunderna och vara mer lättillgänglig, samtidigt som det går att dra ner på resandet. Värdet i ett besök kommer fortfarande kvarstå, men arbetsresorna kommer att minska. Det sparar tid, minskar utgifter och är dessutom bra för miljön.

Att vi lärt oss använda tekniken, och att tekniken utvecklats, ger tydliga fördelar i det fortsatta arbetet. En ökad acceptans för distansarbete har även inneburit att vi aldrig har haft en så frisk arbetsstyrka som nu.

Pandemin har också visat på värdet av nätverkande och erfarenhetsutbyte. Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har varit en trygghet i denna tid av ovisshet. När vi ställs inför nya utmaningar är det skönt att ha ett nätverk där det går att diskutera och lära av varandra. Jag upplever att vi medlemmar i Automation Region har hjälpt varandra i god anda och generöst delat tips och erfarenheter.

Nu ser vi fram emot att fortsätta vår samverkan under ett 2021 där möjligheterna kanske är större än någonsin. För det är i motgång som vi har möjlighet att utvecklas.

Christer Gerdtman
Vd Motion Control