IndTech visar vägen framåt

Ledare · Ola Norén, ordförande Automation Region · 2021-03-31

Det är med stor förväntan jag tillträder rollen som ny styrelseordförande för Automation Region. Vi har en spännande tid framför oss med högt uppsatta mål och ambitioner. Om fem år ska vi vara Europas ledande innovationsmiljö för automation. Det är en djärv vision – och för att lyckas kommer det krävas en stor portion av mod, kompetens och energi.

Min ambition är att fortsätta driva Automation Region med modiga mål där vi vågar bryta ny mark. En satsning som blir central i vårt fortsatta arbete är engagemanget kring IndTech. Genom att etablera begreppet tillsammans med våra samverkanspartner bygger vi ett styrkeområde som svensk industri kan samlas kring. Svenska företag behöver samverka i gemensamma satsningar för att vara konkurrenskraftiga på ett globalt plan, och industriell teknologi är ett område där vi kan vara världsledande. Det är Automation Regions roll att jobba för att det blir verklighet.

Ett område där jag skulle säga att vi redan är världsledande är samarbete och klusterbildning. Jag vill verka för ett förbättrat samarbetsklimat för att vidare stärka svensk industris konkurrenskraft. Jag är övertygad om att samarbete och klusterbildningar är avgörande för att bibehålla vår konkurrenskraft. För ABB är klustersamverkan ett prioriterat område och viktigt ur flera perspektiv, inte minst vad gäller kompetensförsörjning och innovation. Genom samverkan mellan företag i olika storlek skapas ett ekosystem av aktörer som utvecklar nya innovationer och växer tillsammans.

Redan idag spelar Automation Region en viktig roll som en neutral plattform för utvecklingsfrågor inom industrin. Det finns ett behov av en brygga mellan akademi och företag för att fånga upp behov och skapa möjligheter för samarbeten och utvecklingsprojekt. Den rollen har Automation Region, och det gäller nu att utveckla nätverket till att bli en tydlig plattform som för talan för svensk industri. För att nå dit behöver vi våga driva en större agenda, såväl nationellt som internationellt.

Som ordförande ser jag det som min huvuduppgift att säkerställa att Automation Region får ut så mycket som möjligt av den organisation och styrelse vi har. I min roll på ABB Process Automation är det mitt uppdrag att säkerställa att ABB har ett långsiktigt engagemang och utbyte inom Automation Region.

Slutligen vill jag vill passa på att tacka för förtroendet, det fina välkomnandet och den mycket inspirerande möjligheten att vara med och driva Automation Region in i framtiden. Låt oss tillsammans bygga Europas ledande innovationsmiljö för automationsindustrin!

Ola Norén
Ordförande Automation Region, Head of Channel Management på ABB Process Automation