Pusha för digitaliseringen

Ledare · Elin Nordmark, Siemens · 2021-11-30

Elin Nordmark, Siemens.

Sverige har länge varit en early adopter när det kommer till ny teknik, men många av våra stora produktionsbolag är väldigt traditionella. Det tar tid att implementera lösningar och åstadkomma bestående förändring. I den privata sfären ligger vi i framkant, men inom industrin upplever jag att det finns outnyttjad potential.

Tekniken och kunskapen för att utveckla automatisering och digitalisering har vi på plats. Utmaningen består snarare i ledarskapet och förståelsen för begreppen. Digitalisering handlar om att nyttja data i de processer och beslut som fattas på ett företag. För bestående förändring innebär det att digitaliseringen måste genomsyra hela bolaget. Ett företag blir inte digitaliserat av att skicka produktionsdata till molnet, simulera eller använda AI – företaget blir digitaliserat först när det börjar fatta beslut och genomför förbättringar med hjälp av data. Ledare inom företag, myndigheter och politik måste pusha företagen att digitalisera – inte bara genom intressanta tekniska lösningar, utan genom att omvärdera hur deras data nyttjas.

Jag upplever att det brister i uppmärksamhet på denna fråga. Vi ska vara stolta över våra stora och framgångsrika svenska företag, men vi måste också se de mindre företagen och förstå hur mycket de tillför till Sveriges konkurrenskraft och BNP. Då kan vi skapa starka incitament för att digitalisera.

Ett exempel där digitaliseringen kan göra stor nytta är test och förbättring av produktionsmiljö. Inom svensk industri är vi bra på att ta fram nya produkter och testa dem, men produktionslösningarna driftsätts ofta utan att ha genomgått ordentliga tester på systemnivå. När det inte finns tid och möjlighet att genomföra systemtestning i verkligheten erbjuder tester i en virtuell miljö stora möjligheter.

En annan outnyttjad potential är forskningssamarbeten inom produktionsutveckling, där det ofta brister i implementeringen. Det fungerar bra i första delarna av processen, med idé, forskning, forskningssamarbete och resultat – men sedan tar det stopp. Projekten avslutas ofta utan att det finns en plan för hur lösningen ska implementeras och börja skapa värde inom industrin. Kommersialisering av resultatet måste komma in mycket tidigare och tydligare.

Vi lever och agerar på en global marknad, där vi trots komponentbrist och svåra logistikutmaningar fortfarande säljer och köper internationellt. I Sverige har vi tydliga regler kring arbetsmiljö, lön och villkor, och vi är väldigt seriösa med vad vi får och inte får göra rent arbetsrättsligt. Våra konkurrenter har andra villkor och krav som ofta är lägre ställda. Det innebär att de kan producera varor och produkter billigare. Vi kan inte, och ska inte, konkurrera på de villkoren.

Om vi inte kan jobba hårdare så får vi helt enkelt jobba smartare och skapa en konkurrenskraftig produktion med hjälp av digitalisering och automatisering.

Elin Nordmark
Head of Promotion and Product Management, Factory Automation, Siemens