Samarbete kan låsa upp kompetensutmaningen

Ledare · Pamela Ernlund, Human Resources Business Partner, Quintus Technologies AB · 2018-12-21

För att ytterligare stärka vår lokala förankring och för att hitta nya samarbeten gick vi in som medlemmar i Automation Region under våren 2018. För oss utgör Automation Region en lättillgänglig, lokal arena där vi med enkla medel har möjlighet att visa vilka vi är och vad vi jobbar med. Vi kan bygga relationer med de övriga medlemsföretagen och inhämta kunskap och inspiration från seminarier, Do-tanks och andra aktiviteter.

Ett exempel är att vi just nu tittar på hur vi kan digitalisera vår interna kompetensutveckling. Det handlar bland annat om e-learning – att hitta nya sätt att genomföra internutbildningar, men även om att höja vår kapacitet för att öka kompetensen hos våra kunder.

Quintus Technologies verkar inom spännande branscher som flyg, rymd, medicin och energi – överallt där det behövs högtrycksteknologi och material som klarar höga påfrestningar. Vi har cirka 230 medarbetare globalt varav 150 finns i anslutning till huvudkontoret i Västerås.

Vår verksamhet startade 1953 som en del av ASEA. Utgångspunkten var ett antal patent signerade uppfinnaren Baltzar von Platen som uppfann kylskåpet 1922. Den ursprungliga användningen av högtryckspressarna var att framställa konstgjorda diamanter. 1999 knoppades verksamheten av från ABB.

Som ett led i vår ökade lokala närvaro arbetar vi upp kontakter med flerhögskolor och universitet. Vi är intresserade av att medverka i olika forskningsprojekt och examensarbeten där vi tror att vi kan bidra med intressanta exempel på tillämpningar och även ha nytta av de resultat som kommer ut.

Genom vårt engagemang i Automation Regions Kompetensgrupp har vi möjlighet att medverka i långsiktiga satsningar för att stödja kompetensförsörjningen i regionen. Till exempel insatser för att öka teknikintresset bland unga med särskild fokus på jämställdhet och för att få fram fler praktikplatser. Parallellt arbetar vi även med andra initiativ, vi medverkar till exempel i Tekniksprånget och vi har startat upp ett eget traineeprogram.

Sammantaget så har vi redan efter ett knappt år som medlemmar haft ett utbyte av nätverket. Om vi blickar framåt så är Automation Regions pågående internationalisering mycket intressant för oss. Vi ser en tydlig affärsnytta med att positionera oss tillsammans med andra medlemsföretag på en global arena.

Pamela Ernlund
Human Resources Business Partner, Quintus Technologies AB