Stark företagskultur och kundsamarbete driver tillväxt hos Sejfo

Artikel · 2024-07-04

En tydlig riktning och en ny vision har gjort att Automation Regions medlemsföretag Sejfo i Köping hamnat i en uppåtgående kurva med större ordrar, fler medarbetare och en ny anläggning i Göteborg. Hemligheten är god företagsanda och samarbete med kunderna.

Två män i mörka skjortor.
Karl Ingström och Philip Berg på Sejfo.

– För ett par år sedan tog vi fram en ny vision och strategi för företaget, säger Philip Berg, Business Developer på Sejfo. Vi har påbörjat en resa där vi har satt upp en strategi för att involvera medarbetarna i alla steg. Den här transparensen och lyhördheteten har gjort att vi har byggt upp en stark kultur som hela företaget genomsyras av. Alla är lika viktiga för helheten.

Sejfo arbetar främst med fabriksautomation, utveckling av specialmaskiner och industriservice. Företaget är sprunget ur fordonsindustrin men jobbar nu även mot bland annat läkemedelsindustri, verkstadsindustri, elektrifiering och elektronikbranschen. De tar sig an såväl komplexa projekt med hög teknisk nivå men även enklare högvolymsuppdrag, och kunden har alltid en betydande plats i projekten.

– Det är inte vi och dem, utan vi tar oss an projekten tillsammans, säger Karl Ingström, säljchef på Sejfo. Vi vill bidra till den svenska industrins konkurrenskraft, och då krävs ett ömsesidigt bra samarbete. En gemensam bild av behovet och kraven är väldigt viktigt. Att båda parter har förståelse för varandra ger en bra grund där alla kan bli vinnare.

För varje projekt avsätts en projektgrupp, och målet är att medarbetarna ska kunna fokusera på ett projekt i taget – även det ett steg i den nya strategin. I nästan alla projekt används moderna visualiseringsverktyg, främst i projektens tidiga faser. Det ger en djupare förståelse både för kunden och för projektgruppen.

– Vi ser ett generationsskifte som gör att visualisering blir mer och mer viktigt, säger Philip Berg. Vi behöver snabbt kunna testa funktioner och visa hur saker fungerar. Det kan vara svårt att uttyda ur CAD-ritningar men med hjälp av visualisering blir det lättare att förstå sammanhang och kontext.

Maskin ocg produktionslina för automatiskt svetsning av behållare för bränslestavar.
Anläggning för svetsning av behållare för bränslestavar under test i Sejfos anläggning i Köping.

Precis som hos många andra företag är kompetensfrågan högst aktuell, och även på det området har Sejfo tagit ett nytt grepp. Utöver det vardagliga rekryteringsarbetet där de fokuserar mycket på att vara utåtriktade och uppsökande så ligger stort fokus på nyexaminerade.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det innebär att vi måste erbjuda mer än bara ett jobb, säger Karl Ingström. Vi satsar mycket på unga talanger och samarbetar med yrkeshögskolor och universitet. Vi erbjuder fem till sex praktikplatser varje år och vi anställer i regel ungefär hälften av våra praktikanter när de har avslutat sina studier.

Hemma hos Sejfo

Den 18 juni bjöd Sejfo tillsammans med Automation Region in till aktiviteten Hemma hos Sejfo där företaget fick möjligheten att visa upp sin verksamhet. Just den här typen av aktiviteter vill Philip Berg och Karl Ingström se mer av.

– Den här typen av aktiviteter är givande på flera plan. Vi får berätta och visa vad vi är bra på och stolta över. Det är också ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter för framtida samarbeten. Att vi öppnar upp och bjuder in är också en del i vår strategi, liksom att vi ser till att vara mer aktiva och deltar i andra aktiviteter. Det är i kontakten med människor som möjligheterna uppstår, avslutar Karl Ingström.

Bildcollage med gruppbild på cirka 50 personer, publik i biosittning samt en grupp om cirka åtta personer som tittar på en maskin.
Hemma hos Sejfo arrangerades den 18 juni med rundvandring och företagspresentationer.

Mer om Sejfo Group hittar du på deras webbplats →

Nästa Hemma hos-aktivitet och Automation Regions program för hösten uppdateras efter sommaruppehållet i aktivitetskalendern →