Tänk om vi lika snabbt kunde överföra kunskap, förändra metoder och organisationer som vi kan utveckla teknik. Människor och teknik i symbios. Hur hade vårt samhälle sett ut då? Skulle det vara bra eller hade det bara skapat kaos?

Efter spännande möten med andra verksamheter och människor med andra perspektiv under Scanautomatic så är det tydligare än någonsin: tekniken finns. Det är i stället förutsättningarna för att implementera och använda tekniken som behöver komma på plats.

Men att skapa rätt förutsättningar i komplexa miljöer är inte gjort i en handvändning – eller hur? Därför frågade jag min kollega Helena Blackbright, doktor i innovationsledning, om hennes tankar kring teknikutvecklingen och förutsättningarna för svensk industri.

Foto av Helena Blackbright
Min kollega: Helena Blackbright, doktor i innovationsledning.

– Ny teknik förändrar i grunden upplevda behov och värdeskapande processer. För att det ska fungera ställs helt nya krav på hur lösningarna integreras i våra organisationer och samhället. Ju mer de nya lösningarna skiljer sig från det vi gjort tidigare desto större blir behovet att också bete oss på ett nytt sätt, organisera oss annorlunda och skapa möjligheter för helt nya samarbetsformer. Alla de diskussioner jag haft under Scanautomatic speglar detta på ett näst intill övertydligt sätt – de största behoven just nu är inte tekniska. Det handlar snarare om att organisera för banbrytande förändring och möta nya behov, skapa värdeskapande processer och demontera gamla strukturer, svarar Helena.

Det är där innovationsledningen kommer in. Ta till exempel FinTech och hur det har påverkat både bankerna och samhället. Där har teknikutveckling som Bankid och Swish skapat organisationsförändringar inom banken, kompetensbehovet har skiftat, processer för transaktioner förändrats och användningen har helt fundamentalt transformerats. Samma typ av utveckling ser vi nu inom industrin – det är det vi kallar IndTech.

IndTech – alltså Industrial Technology – innebär att kompetens och lösningar från it-branschen appliceras i industrin för att göra den mer smart, säker och hållbar. Branschen omsätter idag 105 miljarder kronor, eller hela 238 miljarder kronor, beroende på hur vi räknar. I runda slängar är det i nivå med basnäringarna, men med högre tillväxttakt och lönsamhet – en framtidsbransch för Sverige att ta vara på.

– För att göra det behöver vi tillsammans betrakta frågan ur ett större perspektiv och här behöver vi förstå att trots att det är bråttom så är vi kanske som snabbast när vi är långsamma. Nu är tiden då vi mer än någonsin behöver lära av varandra – internt i organisationen och mellan organisationer och branscher. It behöver förstå industrins utmaningar och industrin behöver förstå möjligheterna inom it. Kunder behöver utbildas för att köpa och säljare behöver förstå nya branschers gamla strukturer. Ekonomer behöver förstå hur nya processer skiljer sig från gamla produktionsprocesser och produktionsplanerare behöver förstå de organisatoriska effekterna av helt nya produktionssätt. Strateger behöver förstå de kortsiktiga operativa konsekvenserna av radikal förändring och operativa medarbetare måste prioritera långsiktig lönsamhet, berättar Helena.

– Kort sagt är vi i förändringsprocessens mest spännande, och kanske mest krävande, fas. Fasen då vi sätter formerna för vår framtid med fokus på att utveckla helheten – samhället, industrin och organisationen – inte delarna. En fas av ödmjukhet och fokus byggd på öppenhet, prestigelöshet och gränsöverskridande samarbete, sammanfattar Helena.

Det är här mina fantastiska kollegor inom Automation Region kommer in. Med stor kompetens, ett brett nätverk och en sann vilja att bidra till svensk industri driver de en oberoende plattform som delar kunskap och hittar vägar framåt för samarbeten i komplexa miljöer. För let’s face it, citatet ”kunskap är makt” kommer nog alltid vara aktuellt. Genom att samverka över gränserna och dela med oss av kunskap kan vi stärka kompetensen inom IndTech och skapa förutsättningar för att implementera teknik – men också innovativa processer, organisationsstrukturer och metoder – som alla gynnar den svenska konkurrenskraften.

Och det börjar i mötet mellan dig och mig – som på mässor som Scanautomatic. Så hör av dig till mig och mina kollegor på Automation Region så hjälps vi åt att möta den svenska industrins utmaningar!