Världsledande forskning söker industriella samarbetspartner

Artikel · 2017-03-29

Marjan Sirjani är professor i mjukvaruteknik vid Mälardalens högskola och har sin grundutbildning vid Irans främsta tekniska universitet, Sharif University of Technology i Teheran. Marjan har närmast kommit till Västerås via Island och Universitet i Reykjavik.

Marjan Sirjani
Marjan Sirjani, professor i mjukvaruteknik vid Mälardalens högskola.

Att Marjan hamnade i just Västerås är ingen slump.

– Nej, det var ett medvetet val. Sverige är ett land med högteknologisk industri och Västerås är en lagom stor stad, där människorna är vänliga och det är lugnt. Här kan jag vara nära naturen.

Marjan berättar att hon valde bort ställen där det är mycket oroligheter, där det finns hierarkiskt uppbyggda forskningsmiljöer och där man åker tunnelbana. Hon ler.

– Du lär dig mycket genom att flytta.

Det var ett mail med lediga akademiska tjänster där Mälardalens Högskola sökte en professor som kom i hennes väg.

– Expertisen är samlad här i Västerås, säger hon. Inbyggda system är en stark forskargrupp med bredd inom till exempel digitalisering, automation, robotik och formella metoder.

Marjans forskning handlar om matematikbaserade modeller för att simulera och analysera. Modellerna blir verktyg för att skapa ökad säkerhet och prestanda när det gäller mjukvarudesign.

De modeller som Marjan använder i sin forskning bygger på matematisk simulering. Modeller som gör det möjligt att testa och optimera redan på designstadiet för att undvika att ineffektiva, dyra och farliga fel byggs in i systemen. Modellering av det här slaget är en allt viktigare designkomponent i en värld där allt större del av våra system består av fysiska och mjukvarukomponenter som är tätt sammankopplade och interagerar med varandra, så kallade Cyber Physical Systems (CPS). Exempel på sådana system är till exempel de som återfinns i autonoma bilar, medicinsk övervakning, processkontroll- och robotiksystem och med det som bakgrund plötsligt blir det tydligt hur viktigt det är att dessa system är säkra och effektiva.

Marjans forskning har ett gränssnitt som gör det mycket enklare att testa och modellera innan systemen byggs. För att exemplifiera berättar Marjan om ett tillfälle när två forskargrupper analyserade samma uppsättning data, den ena gruppen med hjälp av Marjans modeller, den andra gruppen med traditionellt manuella metoder. Båda grupperna nådde samma resultat. Marjans grupp fick fram resultatet på två sekunder (!) medan den andra gruppen behövde nästan 24 timmar till på sig för att nå samma resultat.

– Men för att vara helt rättvisande, lägger Marjan till: den andra gruppen arbetade med modellering av mycket fler detaljer. Den detaljnivån är dock inte nödvändig i det här tidiga stadiet av designarbetet. Många buggar kan upptäckas och designbeslut kan tas med hjälp av vår modell innan man behöver använda sig av mer detaljerade modeller.

Marjan som håller på att etablera sin forskning vid MDH söker efter industriella samarbetspartners. Ett gyllene tillfälle för företag som arbetar med den här typen av system att utvecklas i samarbete med världsledande forskning. Den som är intresserad av komma i kontakt med Marjan för att veta mer eller diskutera ett eventuellt samarbete är välkommen att kontakta henne direkt på marjan.sirjani@mdh.se.