Nationellt engagemang och prioriterade områden för utveckling

Artikel · 2022-03-31

Vid Automation Regions årsmöte den 24 mars fastställdes en progressiv verksamhetsplan som tar ut riktningen för arbetet under det kommande året. Utgångspunkten är ett tydligare nationellt engagemang och fokus på fyra prioriterade områden för att utveckla den svenska industrin. Nya ledamöter valdes också in i styrelsen och mötet avslutades med mingel och afterwork.

Till vänster årsmötets ordförande Magnus Månsson samt Automation Regions biträdande processledare Daniel Boqvist som föredrar verksamhetsplanen. Till höger ett möte mellan tre tidigare processledare för Automation Region och en nuvarande – Helena Jerregård, Karolina Rydell Winbo, Mikael Klintberg och Catarina Berglund.

Automation Regions verksamhetsplan för 2022 innebär ett förstärkt nationellt fokus, där processledningen och styrelsen kommer att arbeta med en rad strategiska insatser. Den pågående uppbyggnaden av en ny verksamhetsnod i Skellefteå är ett exempel. Målet är att utveckla och koppla ihop regionala styrkeområden till starka nationella resurser.

– Det svenska välståndet bygger på att vi har en konkurrenskraftig och hållbar industri som hela tiden innoverar och utvecklas, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region. Digitalisering, automation och bred samverkan är nyckelområden för en fortsatt positiv utveckling, där Sverige har möjlighet att bli världsledande inom IndTech och hållbar industri.

Under året ska projekt, investeringar och aktiviteter bidra till att utveckla fyra prioriterade områden:

  • Öka FoU-investeringarna i Sverige
  • Stärka kompetensförsörjning
  • Underlätta industrins klimatomställning
  • Växla upp takten i digitaliseringen

Läs mer om dessa prioriteringar i Automation Regions verksamhetsplan →

Förstärkning av styrelsen

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen – Johanna Brismar Skoog, Director Government Affairs på Business Sweden, och Magnus Welén, regionchef för Prevas i Mälardalen (som var på plats i Västerås och fastnade på film, se nedan). Magnus Welén har lång industriell erfarenhet från bland annat Sandvik-koncernen och han lyfter kompetensfrågan som en viktig anledning för att engagera sig inom Automation Region.

– Egentligen handlar det om människor, tekniken är steg två, säger Magnus Welén. Att fokusera på att utveckla människor är avgörande i kompetensfrågan, och där tror jag att Automation Region kan spela en viktig roll för att göra den svenska industrin mer attraktiv.

I övrigt beslutade stämman att Ola Norén på ABB får fortsatt förtroende som styrelsens ordförande i ytterligare ett år. Johan Stahre, Chalmers, Johanna Brismar Skoog, Business Sweden, och Magnus Welén, Prevas, valdes till styrelseledamöter för en tid av två år. Helena Jerregård, Mälardalens universitet, Eva Lilja, Västerås stad, och Christer Alzén, Region Västmanland, kvarstår som ledamöter under ett år. Stina Lantz, Ignite Sweden, och Johan Carlstedt, IVA, valdes till suppleanter och Damir Isovic är representant för Mälardalens universitet.

Årsmötet genomfördes på Hotell Plaza i Västerås och ordförande var som vanligt Magnus Månsson.