Så kickstartas företagets digitaliseringsresa

Artikel · 2017-12-21

Maria Rosendahl, Teknikföretagen.

Under 2016 initierade Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE ett pilotprojekt med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft. Målet var att nå ut till 100 små och medelstora företag, som ofta har begränsade resurser, för att arbeta med digitalisering. Piloten finansierades av Tillväxtverket. Ambitionen var att svenska teknikföretag skulle klara den digitala transformationen snabbare och bättre än företag i övriga länder, med förbättrad hållbarhet och produktivitet och nya affärer som resultat.

Piloten blev lyckosam och i juli beviljade Tillväxtverket ytterligare medel för att skala upp ”Kickstart digitalisering” till att nå minst 1 000 små och medelstora teknikföretag under en 18-månadersperiod med start hösten 2017.

Maria Rosendahl är chef för Kompetensförsörjning och innovation på Teknikföretagen, avdelningen för Industriell utveckling. Hon berättar att målet med satsningen var att hitta ett snabbt och kraftfullt sätt att hjälpa företag att kicka igång sin digitaliseringsresa.

– Resultatet blev en workshopserie som hålls vid tre tillfällen; en inspirationsdag och två halvdagar som ger inspiration, insikt och möjlighet till samverkan för att ta tag i de här frågorna. Stort fokus ligger på lokala anpassningar där vi arbetar bland annat tillsammans med SISP (Sveriges inkubatorer och Science parks) och IUC (industriella utvecklingscentra).

Måste alla SME digitalisera nu? Varför?

– Ja, så är det. Det handlar om att ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen skapar och fortsätta eller påbörja sin förändringsresa.

Många företag har redan påbörjat sin digitaliseringsresa andra har en bra bit kvar. Digitalisering har blivit ett buzzword som kan vara förknippat med en hel del digital ångest kopplat till att många SME vet att något måste göras men är osäkra på vad, säger Maria Rosendahl.

– Här kommer Kickstart in som ett hjälpmedel. Om du väljer att inte digitalisera riskerar du att hamna på efterkälken och bli omsprungen. Idag konkurrerar vi på en global marknad och förändringstakten ökar.

Jag vill digitalisera. Hur börjar jag?

– Begrepp som automation, digitalisering och artificiell intelligens är olika ord för samma sak. Det handlar om att se sin verksamhet på ett nytt sätt och de möjligheter som finns.

Olika företag behöver mer eller mindre, menar Maria Rosendahl. För vissa kan det betyda att gå från att använda pärmar till paddor, att effektivisera sina processer, hitta nya affärsmodeller, att nyttja data och information på andra sätt redan idag.

– Vi har högkonjunktur just nu och det är fantastiskt. Samtidigt är det svårt att öka förändringstakten under de förutsättningarna. Att ligga lågt fungerar kortsiktigt men inte på längre sikt.

Kickstart syftar till att få igång små aktiviteter, att få företagare och anställda att ändra synsätt.

– Vi vet att vi lyckats nå fram när deltagarna ser sitt företag med nya ögon.

Finns det goda exempel?

– Vi utgår från ett lokalt perspektiv och bjuder in lokala företag som ger exempel på sin digitaliseringsresa. Exempel som går att relatera till. Lokala organisationer, Science Parks, kommuner och IUC har ett uppdrag att förmedla och slussa vidare.

– Kickstart skapar samverkan genom att företagen har gemensamma utmaningar som vi vill lösa. Idéer kommer upp i samarbete, det finns lokal kunskap, möjlighet till konsultstöd och vi bygger nätverk.

För det företag som vill fördjupa sig finns möjlighet till vidare support, berättar Maria Rosendahl. Kickstart startar löpande där behov finns, och alla får plats. Information om plats och datum läggs upp på hemsidan.

– Vi märker ett stort intresse. Under högkonjunkturen just nu är det många som har fullt upp och inte så mycket tid för det långsiktiga förändringsarbetet. Inom digitaliseringsvågen finns många olika initiativ och det kan vara svårt för ett företag att välja. I det sammanhanget är det bra att veta att Kickstart inte drivs kommersiellt.

Läs mer och ansök på Teknikföretagens hemsida

Läs mer om Digifuture