Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

· 13 juli 2022

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala …

Läs mer