Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Talanger, till och för Sverige

Talangattraktion i en branschöverskridande global kontext

· 27 juni 2022

För att adressera rådande kompetensbrist i Sverige kommer ett antal utvalda aktiviteter planeras och genomföras med syfte att
attrahera samt bibehålla innovativa och talangfulla startupföretag i Sverige. De genomförda insatserna kommer att utvärderas
och resultatet sprida i Sverige samt internationellt.

Läs mer