Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Robotlyftet

· 23 juni 2020

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs mer