Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

AI-nod Silicon Valley

· 18 augusti 2023

Projektet ska etablera en nationell AI-nod med syfte att främja samarbeten mellan svenska och Silicon Valley-baserade aktörer inom AI. AI-noden ska också agera katalysator genom att öka antalet internationella samarbeten för svensk industri, startups och forskare inom tillämpad AI genom …

Läs mer

Vinnväxt

· 31 maj 2023

I vinnväxt-projektet arbetar vi för att stärka svensk industri genom automation, digitalisering och innovation. Det gör vi bland annat genom kunskapsöverförande initiativ som seminarium, föreläsningar och nätverksträffar. I uppdraget ingår det att verka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa …

Läs mer
Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

· 13 juli 2022

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala …

Läs mer

The Crossroads of AI and Innovation Management

· 18 augusti 2020

I projektet utforskas hur AI-relaterade innovationsprojekt kan beskrivas i förhållande till det innovativa ursprunget (AI-innovation eller AI-driven innovation) och dess nyhetsgrad (radikal eller inkrementell innovation). Målet är att identifiera värdeskapande AIrelaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd samt nya områden …

Läs mer

DigiCore

· 18 juni 2020

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket …

Läs mer

Ett kompetenslyft för Sverige

· 18 juni 2020

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan nio industriföretag som syftar till att stärka deras kompetens i den digitala transformationen. Projektresultaten i form av kunskap och erfarenheter ska spridas regionalt och nationellt. I slutet av april …

Läs mer

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

· 17 juni 2020

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.

Läs mer

Integration av MathLab och MicroController XC05ix

· 20 maj 2020

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.

Läs mer