• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Juni 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Dela med er av era superkrafter

Ledare · Catarina Berglund, processledare, Automation Region

Förberedelserna inför höstens Automation Summit pågår för fullt och den stora frågan är vilka problemställningar som vi ska fokusera på. Industrin genomgår en enorm omställning som drivs av automatisering och digitalisering – det finns gott om utmaningar och möjligheter att prata om.

Hur ser behoven ut och hur kan vi skapa en dag med högsta möjliga relevans för våra besökare och medverkande företag?

Läs Catarina Berglunds ledare →

Nytt stöd till strategiska forskningsprojekt

För att accelerera innovation inom automationsområdet inleder Automation Region en satsning på stöd till forskningsprojekt och förstudier. Projekt som bedöms ha potential att flytta fram positionerna för svenska företag kan initialt beviljas upp till 100 000 kronor och de första projekten har redan rullat igång.

Läs artikeln om den nya satsningen →

Energi, innovation och inspiration i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas politiker, innovatörer, forskare, företag och organisationer för några dagars kreativt och omväxlade arbete. Vi på Automation Region kommer att vara på plats och vi ser fram emot att skapa nya kontakter samt träffa våra medlemsföretag och befintliga samarbetspartner.

Läs mer om vår medverkan vid Almedalsveckan →

Automation Summit – tidig registrering

Den 9 oktober samlar vi företag, forskare och politiker till en gemensam diskussion om hur vi kan utveckla och stärka den svenska industrin. Vill du vara med? Till och med den 30 juni erbjuder vi tidig registrering med reducerad anmälningsavgift.

Anmäl dig till Automation Summit →

Tävla med ditt examensarbete

Tävlingen Automation Student lyfter fram och belönar bra examens­arbeten inom automation. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor och prisutdelningen genomförs på Automation Summit i Västerås den 9 oktober.

Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Chalmersstudenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg – vinnare år 2018.

Anmäl ditt bidrag senast den 23 augusti →

Fördjupat samarbete med Tyskland

German Swedish Round Table of Innovations är ett gemensamt initiativ av Tyska handelskammaren, Automation Region och den Bayerska innovationsplattformen Engineering 2050.

Veckan efter midsommar var Automation Region på plats i Nürnberg för att tillsammans med Tyska handelskammaren, representanter från deras företagsmedlemmar och the Association of German Engineers diskutera industriella styrkor och erfarenheter inom de båda länderna.

Läs mer om initiativet →

Konferens om samarbete med Schweiz

Den 26 september arrangeras en konferens om industriellt samarbete mellan Sverige och Schweiz. Temat är digitalisering med särskilt fokus på artificiell intelligens, big data, virtual reality och augmented reality. Medverkande aktörer är bland andra ABB, SAAB, Zeunity, Siemens, Linköpings universitet och Chalmers. Konferensen genomförs i Schweiz med ABB i Baden som värd. Svenska företag kan söka resebidrag hos Vinnova. Foto från ABB, ABB Schweiz AG Corporate Research.

Läs mer om konferensen på Vinnovas webbplats →

Sverigeturné identifierar behoven

Automation Summit närmar sig och för att spetsa innehållet inventerar vi företagens behov i en landsomfattande turné. Tillsammans med IVA och Svenska Mässan undersöker vi vilka transformativa trender som driver utvecklingen inom industrin och resultatet utgör utgångspunkten för konferensen.

Läs mer om vår behovsinventering →

Medlemmars och partners aktiviteter

Drivande trender for innovation och tillväxt
Workshop i Visby 2019-07-02 · Arrangeras av Ignite Sweden, Uminova Innovation, SISP och Automation Region
Mer information och anmälan →

Informations- och cybersäkerhet
Föreläsning i Eskilstuna 2019-09-10 · Arrangeras av Energimyndigheten
Mer information och anmälan →

PrimeKey Tech Days 2019
Konferens i Stockholm 2019-09-17 · Arrangeras av PrimeKey
Mer information och anmälan →

Digimeet
Konferens i Eskilstuna 2019-09-26 · Arrangeras av MITC
Mer information och anmälan →

Automation Regions aktiviteter

Morgondagens energilösningar
Samverkansaktivitet i Almedalen · 2019-07-02
Mer information →

Workshop om industrins transformation
Workshop i Skellefteå · 2019-08-20
Mer information och anmälan →

Smart start – beställarkompetens
Workshop i Lund · 2019-08-28
Mer information och anmälan →

Smart start – beställarkompetens
Workshop i Göteborg · 2019-08-29
Mer information och anmälan →

Workshop om industrins transformation
Workshop i Göteborg · 2019-09-04
Mer information och anmälan →

Automation Expo med Trä och möbelföretagen
Konferens och expo i Nässjö · 2019-09-25
Mer information och anmälan →

Automation Summit
Konferens i Västerås · 2019-10-09
Mer information och anmälan →