Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Automation – nyckeln till Sveriges framtid

Ledare · Björn Andersson · Senior Vice President · Prevas AB · 23 juni 2009

Så här mitt i det tuffaste konjunkturläget sen mannaminne spelar Automation Region en viktig roll: Att hjälpa svensk industri till att komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft! I konkurrensen med lågkostnadsländer kan vi här i Sverige utnyttja några av våra …

Läs mer

”Automation Region Goes Green”

Ledare · Anna Ragén · VD Jubo Gruppen AB · 26 maj 2009

Automation är hållbar utveckling. En av Automation Regions viktigaste uppgifter är att genom automation visa att omvärlden kommer att klara av att möta de krav som företag och samhälle har på sig för att verka för hållbar utveckling. Genom att …

Läs mer

Den inneboende drivkraften hos Automation Region

Ledare · Per-Olow Ohlson Novotek Sverige AB · 28 april 2009

Vad kan vi göra för att lyckas som ett kluster i regionen? Hos varje människa finns det en drivkraft som vill framåt och alla har önskningar om olika saker. Just nu är många av oss inne i ett kristänkande. Jag …

Läs mer

Framtiden tillhör den kompetente!

Ledare · Sven-Arne Paulsson • Processledare Automation Region · 30 mars 2009

Sverige har en extremt stark ställning inom automation: Vi har en marknadsandel på 10% av en global bransch på 500 miljarder kronor! Två tredjedelar av svensk automationsindustri är i Mälardalen! Att vi har världens största tillverkare av distribuerade styrsystem här …

Läs mer

Automation Regions utmaning är Sveriges utmaning

Ledare · Erik Oja • Automation Regions styrelseordförande · 26 februari 2009

Automation är som bransch märkligt anonym. Ändå är den en av våra mest framgångsrika branscher. Det visar inte minst den kartläggning som Automation Region låtit göra. Bara i Mälardalen/Storstockholm omsätter automationsföretagen ca 30 miljarder kronor; i hela landet ligger siffran …

Läs mer

Automation Regions önskar God Jul

Ledare · Sven-Arne Paulsson • Processledare · 17 december 2008

Automationsindustrin i Mälardalen har ett mycket framgångrikt år 2008 bakom sig. Största problemet har varit att skaffa kompetens för att svara upp mot behoven! Vår industri är utpräglat kunskapsintensiv och är en nyckelfaktor för svensk konkurrenskraft. Det kommer att vara …

Läs mer
Visa samtliga